۱۳۹۲ تیر ۲, یکشنبه

چهار سال ریاست جمهوری....


چهار سال ریاست جمهوری سختی داشتی... 
هیچ کس یه همچین دوره ای نداشت که تو داشتی....
البته داره تموم میشه! ولی شاید سختی هاش تموم نشه!! شایدم بیشتر شه...

دوست داشتی که دوباره ثبت نام کنی؟ حالا نشد دیگه... شاید یه موقع بهتر... 

خدا می دونه ...

لیلا موسوی
یکشنبه ۲ تیرماه 

* برگرفته از پیج Sepidedam